Boeddha als coach

Tweede kerstdag. Gisteren ging het misschien nog van Drinking is my religion. Will you join me in my prayer?, maar voor de enkeling die stug doorleest, vandaag aandacht voor de vijf spirituele krachten uit de boeddhaleer.

Lijkt zweverig, maar het gaat over deze krachten waar je in de praktijk van alledag iets mee kunt:

vertrouwen,
inzet,
opmerkzaamheid,
concentratie en
wijsheid.

Ik zal het concreet maken door toepassing ervan in coaching te beschrijven.

Saddha

De eerste kracht, saddha, omvat vertrouwen, helderheid, zelfvertrouwen en toewijding. In mijn rol als coach vertrouw ik er bijvoorbeeld op dat een cliënt diep van binnen het antwoord zelf weet op de coachvraag. Ik confronteer de klant niet met mijn antwoorden, maar stel alleen vragen die zorgen voor bewustwording. Dat vereist ook zelfvertrouwen. Iedere persoon en elk gesprek zijn uniek. Vragen staan nooit van tevoren vast, maar bedenk ik in het hier-en-nu. Of er bruikbare antwoorden komen, staat evenmin vast.

Ik vertrouw er echter op dat mijn kennis, inzicht en de effectiviteit van vragen uiteindelijk de klant helpen het coachdoel te bereiken. Mijn inspanning is geheel gericht op het resultaat dat een cliënt wenst. Merk ik dat in een gesprek onvoldoende vooruitgang is geboekt dan duik ik de literatuur in om inspiratie op te doen en een verdiepingsslag in het volgende gesprek te kunnen maken.

Vertrouwen op een dieper niveau betekent dat ik mijn intellect en onderscheidingsvermogen gebruik om ervaringen te onderzoeken, zelfreflectie dus. Als een gesprek bijvoorbeeld moeizaam liep, sta ik open voor zelfreflectie. Wat had ik anders kunnen doen in de situatie en hoe ga ik in de toekomst hiermee om? Elk coachgesprek biedt zo een kans om inzicht en wijsheid te ontwikkelen en intuïtieve wijsheid te vergroten.

Twijfel en onrust worden zo meer en meer vervangen door inspiratie en zelfvertrouwen. Een gemaakte ‘fout’ is geen onprettige ervaring om in te blijven hangen maar iets voorbijgaands waarvan geleerd wordt. Dit proces is oneindig, want elke keer kunnen nieuwe leermomenten opdoemen.

Inzet

De tweede kracht is inzet. Inzet is nodig om iets te bereiken. Enerzijds betekent dit dat ik mij inspan om klanten hun doelen te laten behalen, anderzijds dat ik ook mijzelf verder ontwikkel door te experimenteren met nieuwe coachingstechnieken.

Dat vereist dat ik uit mijn comfortzone durf te komen, mijn eigen grenzen verleg en geduld en doorzettingsvermogen heb. Deze persoonlijke ontwikkeling geeft mij weer veel voldoening.

Opmerkzaamheid

De derde spirituele kracht is opmerkzaamheid. Bijvoorbeeld gewaar zijn van mijn eigen lichaam. Als tijdens een gesprek de adem anders wordt of ergens spanning in het lichaam voelbaar is, levert dat informatie op waar iets mee gedaan kan worden. Bijvoorbeeld het expliciet benoemen en zo het contact met een cliënt te vergroten, of achterhalen wat erachter zit. Is wellicht sprake van iets persoonlijks van mijzelf en moet ik oppassen dat ik dit niet projecteer naar de klant?

Ook ben ik opmerkzaam dat de klant zijn/haar eigen antwoorden vindt en dat ik niet met oplossingen kom. En dit alles in het moment zonder dat ik de cliënt verlies in het hier-en-nu, maar aanwezig blijf en me niet laat afleiden door eigen gedachtes, zoals ‘ik moet straks die vraag stellen’, of een veroordelende gedachte zoals “wat is dat een zeurpiet zeg”. Niet zeggen “Ja dat had ik laatst ook, en …..” , maar: “Goh, vertel eens verder ….”. Opmerkzaamheid werkt twee kanten op: richting coachee en coach.

Concentratie

De vierde kracht is concentratie. Dit zorgt ervoor dat er een continue kalme en directe aandacht is voor wat de klant uitspreekt in woorden en lichaamstaal. Als de concentratie verslapt benoem ik dat en kan ik tegen een klant zeggen ‘ik merk bij mezelf dat ik afgeleid wordt, ik vraag me af of het nog gaat waar het om moet gaan, heeft wat jij me nu vertelt nog wel te maken met jouw coachvraag?’. Dit bevordert dat de aandacht van de klant en mijzelf gericht blijft op de coachvraag.

Wijsheid

De vijfde spirituele kracht is wijsheid. Als die aanwezig is, kun je ervaringen helder zien en inzien dat alles vergankelijk is. Veranderingen en onzekerheid zijn er altijd. Vaak helpt het als klanten dit herkennen.

Door gehechtheden los te laten, kan ook lijden worden losgelaten. Mensen die iets onprettigs onderdrukken, kunnen juist gestimuleerd worden de pijn te voelen zodat er weer ruimte ontstaat. Deze wijsheid kan zich ten aanzien van vele alledaagse dingen voordoen. Bijvoorbeeld inzien dat je gesprekken waar autoriteit een rol speelt steeds vermijdt. Zodra je daarvan bewust bent, kun je onderzoeken hoe je daar anders mee om kunt gaan.

De 5 krachten versterken elkaar. Vertrouwen ondersteunt inzet, inzet ondersteunt opmerkzaamheid, opmerkzaamheid ondersteunt concentratie en concentratie ondersteunt wijsheid. Tenslotte ga je door wijsheid ook weer vertrouwen krijgen.

In het dagelijkse leven zorgt verfijning van deze 5 spirituele vermogens ervoor dat je het beste van je leven kan maken. Privé en professioneel.

[sitecreator show=”1″]