Maakt hij die carrièreswitch wel of niet?

Vorige week bezocht ik een alumni bijeenkomst van mijn ex-werkgever. Ik was koud binnen of ik raakte aan de praat met een oud-collega over het onderwerp ‘verandering’ in het algemeen en van werk in het bijzonder.

Ooit startten wij begin jaren ‘90 beiden onze carrière als fiscalist bij de adviesfirma die nu EY heet. In totaal werkte ik er 22 jaar, mijn collega 5 jaar waarna hij bedrijfsfiscalist werd en nog steeds is.

Hij vertelde ‘Ik ben nu tax director bij […..]. We doen in [bedrijfsactiviteit]. Bij het vorige bedrijf werkte ik ook als tax director. De overstap naar dit bedrijf was een gemakkelijke, ik ben gewoon meegegaan met mijn vorige baas”.

Mijn aandacht was getrokken door zijn formulering ‘WE doen in [bedrijfsactiviteit]’. Daaruit sprak een zekere identificatie met het bedrijf waarvoor hij werkt. Zo’n beetje als een ondernemer trots kan vertellen over zijn eigen bedrijf. Alleen deze tax director is helemaal geen ondernemer, hij is gewoon in loondienst.

‘Vind je je werk leuk?’ vroeg ik hem. ‘O nou …. het is best een leuke positie. We hebben veel business in bananenlanden die onder mijn verantwoordelijkheid vallen, er gebeurt een hoop. Aan de andere kant, het is niet iets dat ik tot mijn pensioen zal blijven doen’.

‘Wat zou je hierna graag willen doen dan?’, vroeg ik hem. Heel resoluut antwoordde hij: ‘Ik zou iets heel anders gaan doen, niet iets fiscaals. Net zoals jij hebt gedaan, zou ik het roer compleet omgooien’.

‘Okay, dat weet je dus al, maar waar denk je dan aan? Wat lijkt je leuk?’, waren mijn volgende vragen. Daar kwam een minder ferm antwoord op: ‘Dat zou ik op dit moment nog niet weten, daar zal ik eerst goed over na moeten denken. Maar daar heb ik nog genoeg tijd voor’.

Daar heb ik genoeg tijd voor

Het is dit beeld dat maar al te herkenbaar is: iemand wil iets anders maar heeft geen idee wat. In de zomervakantie kan het dan gebeuren. Even weg van de dagelijkse routine en gewoontepatronen is er rust. Weg van alle hectiek maakt denken in termen van ‘wij doen veel business’ dan plaats voor denken over hoe vervullend het werk nou eigenlijk is.

Misschien trek je zelfs de conclusie dat je baan niet bij je past. Want nu je zo in alle rust kunt nadenken, kan het zo maar gebeuren dat je beseft dat je:

 • te weinig tijd hebt, te haastig leeft
 • jezelf wakker moet schudden uit routine en sleur
 • geen persoonlijke doelen hebt, maar ‘lekker’ doorsuddert
 • nu uitgerust bent en een gevoel van controle hebt, maar straks je tijd en talent weer zit te verspillen.
 • van verveling tegen een bore out aan zit
 • of juist het tegenovergestelde: op een burnout afstevent
 • een verkeerde beroepskeuze hebt gemaakt
 • het roer om zou willen gooien
 • je tijd uitzitten niet langer een aantrekkelijke optie vindt
 • meer met mensen zou willen werken en minder achter een computer wilt zitten.

Een diepgevoeld verlangen naar verandering wordt steeds groter. Gelukkig heb je genoeg tijd want je hebt de helft van je loopbaan nog voor de boeg. Daarin kun je inderdaad iets anders gaan doen. Maar neem je nu alvast de tijd om te bedenken wat dat dan precies is: dat andere dat je echt zou willen?

Voor je het weet is de zomer voorbij en begint het werk weer. Het eerste dat moet wennen is nu weer binnen zitten. Vaag besef je misschien dat er een gevoel van leegte opkomt, waar je echter geen actie op neemt. Immers, de show must go on. Twee weken later zijn alle initiële verschrikkingen al weer lang en breed vergeten en is alles weer genormaliseerd.

Het voelt weer als een oude jas. En of die nu lekker zit of niet, tijd om rustig na te denken is er domweg niet meer. Voorwaar een vruchtbare bodem om volledig op te gaan in oude bekende gewoontepatronen en dagelijkse routine. Je hebt niet eens meer door dat je niet het leven leidt dat je wilt, laat staan dat je een groeiende knoop in je maag voelt.

Dat kan toch anders man!

Tijd is leven, dus onderwijl schrijf je wel je eigen geschiedenis. Ook als je tegen beter weten in blijft doen wat je niet wilt: elke minuut is een minuut van je eigen levensgeschiedenis. Bij dat beeld moet ik al snel denken aan Remko Vrijdag die in de rol van de Dat Kan Toch Anders Man in Het Klokhuis regelmatig roept dat er altijd wel iets mis is in de geschiedenis. Maar gelukkig biedt de Dat Kan Toch Anders Man steevast alternatieve oplossingen zodat het niet misgaat omdat de geschiedenis anders verloopt.

Voor een loopbaan geldt iets vergelijkbaars: een andere aanpak zorgt voor een andere persoonlijke geschiedenis. Een verandering kan voorkomen dat je de volgende zomervakantie (nog steeds) denkt dat er iets mis is, MITS je nu duidelijke doelen stelt en de nodige zelfdiscipline toont om daar aan te werken.

Niet eenvoudig want smoezen om alles te laten zoals het nu is, zijn veel makkelijker bedacht: een carrièreswitch op latere leeftijd kan niet, ik heb geen idee wat wel bij me past, ik zou niet weten wat ik wel wil doen, ik wil wel maar ik weet niet hoe, ik durf niet, ik wil geen verkeerde keuze maken, enfin je kunt het zelf wel invullen.

Allemaal excuses die verhullen hoeveel moeite het kost buiten je comfortzone te stappen. Op zich begrijpelijk, maar niet onoverkoombaar.

Hoe pak je het anders aan?

Dat is nog niet eens zo moeilijk. Stel je hebt kiespijn. Ga je je dan met een tandspiegel en een fijne boor- en slijpset van de Gamma aan de gang? Nee, je gaat naar de tandarts. En bij een lekkende hartklep lijkt het me sterk dat je snel even een minimaal invasieve ingreep doet en met een bus purschuim het lek gaat dichten. Veel effectiever is het dat je naar een cardioloog gaat.

Uitstekend natuurlijk: anderen inschakelen voor hetgeen je zelf niet kunt oplossen. Zo zou je voor gewenste veranderingen in je persoonlijke leven of je loopbaan een professionele coach kunnen inhuren. Een die je inspireert en praktisch helpt stap voor stap naar die gewenste verandering toe te werken.

Zelf aan de slag gaan, is ook een prima alternatief. Op deze website staan bruikbare ideeën genoeg die je gratis kunt benutten. Suggesties en tips waarmee je zelf meer richting aan je leven geeft. Je kunt bijvoorbeeld:

 1. Loopbaantests gebruiken
 2. 10 tips voor een carrièreswitch benutten
 3. een loopbaanactieplan voor jezelf schrijven
 4. een persoonlijke sterkte-zwakte analyse maken
 5. Creative Problem Solving toepassen
 6. jouw persoonlijk mission statement formuleren
 7. de Disney strategie gebruiken
 8. de 4 factoren uit de motivatietheorie van Herzberg eens op jezelf betrekken
 9. nadenken over voor jezelf beginnnen
 10. stil kunnen staan bij de vraag Wat zou jij doen als je ergens vastzat en elke dag precies hetzelfde was en niets je kon schelen?
 11. checken hoe je je eigen geluk kan versterken met een gratis VIA test
 12. meer swung in je loopbaan krijgen met adviezen en tips uit het gratis E-book Meer werkplezier met een carriѐre-boost of carriѐre-switch
 13. haalbaarheid, risico en benodigde tijd van jouw  9 loopbaanopties eens inventariseren.
 14. profiteren van de 5 tips om van frustratie naar passie in je werk te gaan

Durf kritisch naar jezelf te kijken, met een soort blik van een onfhankelijke derde, en merk vanzelf hoever je kunt komen.

 VERDER LUISTEREN:

Deze uitzending van Business Nieuws Radio gaat over carrièreswitchen in de praktijk: BNR Darwin.

Jezelf veranderen

Recent ontving ik een pissige mail waarin iemand schreef “dat mensen vaak aangemoedigd worden aan zichzelf te gaan werken, terwijl je helemaal niet aan jezelf KUNT werken”.

Interessante gedachte, maar wellicht een die een ereplek verdient in de galerij van misvattingen? Kun je jezelf veranderen? Ja en nee.

Het zelf kun je niet veranderen

jezelf veranderenHet hangt er maar net van af wat je onder jezelf, of zelf verstaat. Als je het zelf opvat als de toeschouwer van alles (fysiek, mentaal, energetisch, intellectueel) dan valt er inderdaad weinig te veranderen. Hooguit is er ruimte voor bewustwording. Hierdoor ziet het zelf zuiverder wat er allemaal is, de feiten accepterend zonder dat het ego interpreteert, oordeelt of iets inkleurt.

In de Indiase traditie is dat een bekend verhaal. Lees de Taittiriya Upanishad maar eens. Deze tekst uit de vijfde eeuw voor onze jaartelling vat de mens in de kern op als het zelf (ook wel: Atman) met daaromheen vijf Kosha’s (Sanskriet voor: ‘omhulsel’). Het zelf wordt in het Kosha model omhuld door het fysieke, energetische, mentale en intellectuele lichaam en het lichaam van gelukzaligheid.

Door zelfonderzoek kun je tot de kern van de vijf Kosha’s doordringen en zelfkennis verwerven. Door zelfanalyse groeit bewustzijn en verwerf je van binnenuit inzicht. Het zelf zelf is echter onveranderlijk.

Jezelf veranderen kan heel goed

Het wordt een ander verhaal als we het zelf opvatten als hoe iemand denkt, voelt en handelt, zeg maar hoe iemand zich manifesteert in het dagelijkse leven. Dan is er wel degelijk veel te veranderen. Vooral door overtuigingen onder de loep te nemen en het effect van deze overtuigingen op concreet gedrag te onderzoeken.

Ingesleten gedragspatronen, karakter, overgenomen normen en waarden maken dat we ons identificeren met iets dat hetzelfde blijft en dienovereenkomstig gaan gedragen. Maar als je daar op een afstand naar leert kijken – als het ware vanuit het zelf waarneemt wat er in alle lagen (fysiek, energetisch, mentaal etc) gebeurt – ontstaat vanzelf ruimte voor verandering. In het begin nog onwennig, maar gaandeweg kan een nieuw gedragspatroon gewoon worden. Andere overtuigingen voor de huidige in de plaats stellen, kan een groot verschil uitmaken voor denken, voelen en handelen.

Voorbeeld

Iemand die voor zijn werk acquisitie moet doen kan zichzelf belemmeren met gedachten als, ‘ik moet geld uit de zakken van klanten loskloppen’ en ‘ik ben goed dus de klanten komen maar naar mij’. Met dergelijke overtuigingen zal deze persoon niet snel een wereldverkoper worden.

Verander de mindset en het wordt anders. Met overtuigingen als ‘als ik verkoop zorg ik ervoor dat de behoefte van klanten worden vervuld, waardoor zij beter worden en ik een passende beloning ontvang’ en ‘ik kan laten zien hoe goed ik ben door naar buiten te gaan en klanten te werven’ lukt acquisitie natuurlijk veel beter.

Het geheim voor verandering

Als coach kijk ik daarom altijd naar iemands belemmerende overtuigingen (BO’s) en onderzoek samen met de coachee welke stimulerende overtuigingen (SO’s) hij/zij daarvoor in de plaats kan (en wil) zetten. Samen kijken we hoe dit gekoppeld kan worden aan concrete acties. Het geheim van verandering zit hem veelal in de omzetting van BO’s in SO’s en verschillende technieken helpen, bijvoorbeeld:

Al deze methoden bieden concrete mogelijkheden voor verandering.

Uit de comfortzone

Naast SO’s is iemands comfortzone meestal een hobbel voor verandering. Onprettige situaties worden vaak verduurd vanwege de voordelen van de comfortzone :

 • Een vast contract, hoewel het werk niet leuk is
 • Niets hoeven te doen, hoewel je veel piekert
 • Niet alleen zijn, hoewel je ongelukkig bent met je partner.

Het Cruijffiaans principe “Ieder nadeel heb zijn voordeel” is hier werkzaam. Door alles bij het oude te laten, loop je geen risico. Het is lekker vertrouwd en je bespaart je de moeite van verandering. Tot je op een punt bent dat je inziet dat het toch ook veel kost:

 • energie,
 • geen werkplezier
 • weinig zelfvertrouwen
 • levensgeluk op een laag pitje.

Dan is de tijd rijp om toch maar wel uit die comfortzone te komen. Als dat onwennig is, investeer dan in jezelf en laat je coachen, waardoor je wel stappen neemt en verandering voor elkaar krijgt.

Conclusie 

Het zelf kun je niet veranderen, maar jezelf veranderen kan wel degelijk.

Met de juiste mindset, denkend en handelend vanuit stimulerende in plaats van belemmerende overtuigingen, ga je jezelf (en/of je omgeving) anders zien en ontstaat ruimte voor ander gedrag.

Stimulerende overtuigingen en acties zijn de voorbode van verandering.

 

Loopbaantwijfels, teveel routine, te weinig uitdaging (deel 1)

Creative Problem Solving (CPS) en de Disney strategie (DS) zijn prima inzetbaar bij loopbaantwijfels. Handig als je te weinig uitdaging en teveel routine ervaart in je huidige baan en wilt nadenken over loopbaanalternatieven. Beide technieken leren je op een creatieve manier te kijken in kansen in plaats van (blijven) denken in problemen. Heel waardevol, want When you doubt your power, you give power to your doubt!

Intuïtieve denkboosters als CPS en DS laten zich prima combineren met een meer analytische benadering. Deze en komende week vijf analytische denkkaders waarmee professionals met loopbaantwijfels een breder perspectief krijgen:

 1. De 9 opties voor het invullen van je loopbaan op een rij zetten.
 2. Voor- en nadelen van die 9 opties inventariseren.
 3. Minpunten van je huidige baan inventariseren.
 4. Haalbaarheid, risico, benodigde tijd van de 9 opties bepalen.
 5. Kernkwadranten gebruiken.

In deel 1 van een drieluik behandel ik vandaag de 9 opties voor het invullen van je loopbaan en de voor- en nadelen van die 9 opties. Volgende week bespreek ik de inventarisatie van minpunten van de huidige baan en het bepalen van haalbaarheid, risico en benodigde tijd van de 9 opties. Over 2 weken sluit ik af met kernkwaliteiten en kernkwadranten.

9 mogelijkheden om een loopbaan in te vullen

Je wilt iets anders, leuker werk of iets nuttigers doen. Dan is het goed om eerst een globaal overzicht te maken van theoretische mogelijkheden. Ongeacht het werk dat je nu doet, kun je kiezen uit 9 mogelijkheden om je loopbaan in te vullen.

 1. Een zelfde (loop)baan in dezelfde industrie/werkzaamheid.
 2. Een zelfde (loop)baan in een andere industrie/werkzaamheid.
 3. Een andere (loop)baan in dezelfde industrie/werkzaamheid.
 4. Een andere (loop)baan in een andere industrie/werkzaamheid.
 5. Eigen onderneming starten/ZZP’er in dezelfde industrie/werkzaamheid.
 6. Eigen onderneming starten/ZZP’er in een andere industrie/werkzaamheid.
 7. Terug gaan naar school gecombineerd met een parttime job.
 8. Minder nadruk op werk leggen en meer nadruk op privé/persoonlijk leven.
 9. Blijven.

Als je de verschillende opties tot verbeelding laat komen, kun je nagaan welke het meest aanspreekt  om je loopbaan in te vullen. In een eerdere blog gaf ik als voorbeeld een fiscalist die zo op het idee kan komen om business developer te worden, modedesign te gaan studeren etc.

Wellicht wil je meerdere opties combineren. Bijvoorbeeld in dienstbetrekking werken en parttime een eigen bedrijf opzetten.

Bij elke optie kun je ook besluiten dat anders invullen betekent dat je meer kijkt naar de kwaliteit van je leven en van fulltime naar parttime werken gaat. Of in plaats van een promotie tevreden bent met een demotie, zodat je meer tijd over hebt voor je hobby’s of andere dingen die belangrijk zijn.

 winners never quit

Voor- en nadelen van die 9 opties inventariseren

Nog breder wordt het perspectief zodra alle voor- en nadelen van de 9 opties zijn geïnventariseerd. Fantaseer, bedenk en schat voor jezelf in wat voor- en nadelen van de afzonderlijk opties (kunnen) zijn. Zet je meest optimistische bril op voor de voordelen. Voor opsporen van nadelen ben je zo pessimistisch mogelijk. Voordelen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Hoger salaris mogelijk,
 • Een nieuwe werkomgeving,
 • Inspirerend werk,
 • Meer vrijheid,
 • Nieuwe vaardigheden.

Voorbeelden van nadelen zijn:

 • Statusverlies,
 • Langere werkdagen,
 • Veel moeten leren voordat succes mogelijk wordt,
 • Aanpassen aan een nieuwe organisatie,
 • Moeten verhuizen.

Als alle voor- en nadelen op een rij staan, krijgen de verschillende opties meer inhoud. Ze gaan ook meer leven.

Als je dit eenmaal hebt gedaan, sta je vervolgens stil bij onderstaande vragen:

 • wat maakt dat je huidige loopbaan niet optimaal is?
 • wat wil je daarvoor in de plaats hebben?
 • is dat realistisch en haalbaar en wat je daarvoor opgeven?

Daarover volgende week meer.

Quick fix?

Het zou mooi zijn als je met een paar snelle ie-wie-waai trucs helder in kaart kan brengen welke loopbaanrichting het meest geschikt is. Het bovenstaande en de blogs van de komende twee weken zijn absoluut behulpzaam, maar laten we realistisch zijn, een quick fix bestaat niet.

Helder in kaart brengen van de optimale loopbaanrichting is het probleem niet. Dat lukt heel goed met een loopbaantraject. Maar professionals die bij mij een loopbaantraject doen, investeren niet alleen geld in zichzelf (een normaal loopbaantraject kost netto rond de € 900) maar besteden ook de nodige tijd aan:

 • 6 intensieve coachgesprekken,
 • het maken van 4 loopbaantests (Beroepskeuze test, Big Five Persoonlijkheidstest, Werkwaardentest, Competentietest),
 • het uitwerken van 15-20 opdrachten die inzicht geven in eigen kwaliteiten, uitdagingen, talenten, interesses, belangrijke werkwaarden, werktype, het ideale werkprofiel en wat iemand echt wil.

De tijd en energie die iemand er in steekt, betaalt zich echter dubbel en dwars terug. Aan het eind van het traject ligt er een concreet actieplan voor de ideale baankeuze en een stappenplan om te gaan doen wat iemand echt wilt. 

Geen quick fix, maar aan de ene kant: hoe groot is de investering in tijd en geld nu werkelijk als je die afzet tegen de rest van een werkzaam leven? Aan de andere kant wil je er toch niet aan denken dat je in een baan blijft hangen waarin je je ongelukkig voelt?

Ben jij net zo slim als Walt Disney? “If you can dream it, you can do it”.

Misschien wil je meer plezier, iets anders in je leven. Of heb je een diepe wens, bijvoorbeeld een maand naar Japan, ander werk, een geschikte partner, een eigen bedrijf beginnen noem maar op.

Voor je er goed en wel over hebt nagedacht, verschijnen er echter al beren op de weg. ‘Dat lukt me toch niet’. ‘Is dat juist in deze tijd wel zo verstandig?’, ‘Ik kan mezelf niet veranderen’. ‘Dat kost te veel’ en ga zo maar door.

Hoe kom je dan toch verder? Creative Problem Solving is een optie (zie de blogpost van vorige week). Een andere mogelijkheid is de Disney strategie toepassen. Huhh, Disney strategie?

Walt Disney’s slimme aanpak

Disney was geniaal in het creëren van een nieuwe werkelijkheid. Hij wist haarfijn dat gedrag wordt bepaald door de volgorde van onderliggende gedachten en liet zich niet beperken door dat-gaat-toch-niet-lukken gedachten. Integendeel, zijn uitgangspunt was juist wat-moet-ik-doen-om-het-te-laten-lukken. Daardoor kon hij creatieve ideeën voor films en pretparken omzetten in realiteit.

Eigenlijk is geen sprake van één Walt Disney, in feite waren er drie:

 • de Dromer: de visionair die droomde over nieuwe films en ondernemingsactiviteiten;
 • de Realist: de pragmatische producer die dingen liet gebeuren;
 • de Criticus: de scherpzinnige evaluator die de output van de Dromer en de Realist verfijnde.

disney

De gebraden duiven vliegen niemand in de mond, ook Walt Disney niet. Hij had echter een heel effectieve strategie waarin hij drie verschillende kamers gebruikte om fantasieën, ideeën en dromen in werkelijkheid om te zetten.

Hij ging afwisselend in die kamers zitten in de hoedanigheid van Dromer, Realist en Criticus.

Voor de Dromer was alles mogelijk, de Realist vertaalde de droom in concrete plannen en de Criticus keek naar heikele punten. Zo ging Walt van idee naar realiteit als hij bijvoorbeeld een nieuwe film wilde produceren.

 Zelf de Disney strategie toepassen

Een effective strategie die je ook kunt toepassen op je eigen probleem, wens, idee of droom.

Neem daarvoor drie plekken die staan voor één van de drie posities Dromer, Realist, Criticus. Je kunt bijvoorbeeld drie stoelen gebruiken of drie cirkels op de vloer markeren waar je in kunt staan.

 1. Stap in de Dromer-positie en maak een mentale voorstelling van je droom of fantasie. Droom er ongeremd op los, laat je niet belemmeren door beperkingen, of vragen hoe je het voor elkaar kan boksen. Wat wil je bereiken? Als je de gewenste situatie hebt bereikt, hoe ziet je omgeving er uit?, wat doe je daar?, wat voel je?, hoe zie jij er uit?, hoe zou het zijn als je dit doel hebt bereikt?
 2. Stap in de positie van Realist. Vertaal nu het idee van de Dromer in concrete plannen. Wat heeft de Dromer al gedaan?, wat moet hij nog doen?, welke acties zijn nodig?, wat heeft hij als persoon nodig om het doel te bereiken?, wat is de eerste stap die hij moet zetten?, wat is de tweede stap? etc., wie heeft hij er bij nodig?, wat is nog meer nodig? (geld, hulp van …, bepaalde technologie), wanneer heeft hij zijn doel bereikt?
 3. Stap vervolgens in de positie van Criticus. Geef constructieve kritiek en feedback op de plannen en zoek naar mogelijke problemen. Wat ontbreekt in het plan?, welke risico’s zijn er?, wat kan fout gaan?, wat moet de Dromer opgeven voor zijn plan?, wat moet hij wijzigen om het uitvoerbaar te maken?, wat kan er veranderen om het plan beter te maken?, zijn er zaken waar de Dromer nog niet over gedacht heeft?

Belangrijke aandachtspunten bij toepassing van de Disney stategie

 • Scheidt de drie posities goed en doorloop ze in vaste volgorde van Dromer > Realist > Criticus.
 • De Criticus komt het laatst aan de beurt. Voorkom dat hij meteen na de Dromer (of tijdens het dromen) aan bod komt.
 • De Criticus is geen scherprechter die dingen afkraakt, maar een constructieve criticus met opbouwende kritiek.
 • Nadat de Criticus aan het woord is geweest, stap je weer in de rol van de Dromer en beantwoordt de vraag: hoe ziet je droom er nu uit?, wat ga je bijstellen aan je droom?
 • Blijf de cyclus herhalen totdat Dromer, Realist en Criticus alle drie tevreden zijn.

Zo voorkom je dat de Dromer met een idee komt waarvan de Realist meteen zegt “dat is onmogelijk” en de Criticus zegt “zinloos om verder over te denken”.

Zelf of met begeleiding de Disney strategie toepassen

De Disney oefening kun je goed zelf doen. Nog beter is hulp te vragen van iemand die jou vragen kan stellen en de antwoorden kan noteren, zodat jij vrijuit kunt dromen en onderzoeken.

Gaat het om belangrijke zaken in je leven, kun je wellicht hulp van een professionele coach vragen. Eenje die de ins en outs van deze methode beheerst en blijft doorvragen op momenten waar je zelf ophoudt.

Denk voortaan gewoon “Wat zou ik doen als ik Walt Disney was?” Gun jezelf de verbeelding van een wereld zonder beperkingen en hanteer de juiste volgorde in het creatieve proces: visualiseer eerst, kijk daarna naar de realiteit en dan pas naar zaken die verder uitgewerkt moeten worden. Dit alles brengt je een stuk verder dan een ‘mwwaahh dat gaat nooit lukken’.

Voorbeeld uit eigen praktijk: yoga en drugs

Probeer het gewoon eens, je zult zien dat het werkt. Het hoeven geen ingewikkelde zaken te zijn. Een recent voorbeeld uit eigen ervaring is dat ik een titel moest bedenken voor een scriptie waarmee ik mijn 4-jarige yoga-docentenopleiding deze zomer afsluit.

Rihanna

 

Vorig weekend, op weg naar de opleiding, luisterde ik naar ‘Diamonds’ van Rihanna en bedacht dat “Shine bright like a diamond” een mooie titel zou zijn. Ik legde een verband met de yoga filosofie die ervan uitgaat dat een mens uit vijf lichamen is opgebouwd, zogenaamde Kosha’s, met in de kern het zelf of zuiver bewustzijn. Als alle omringende lichamen goed functioneren schijnt het zelf kristalhelder door de vijf Kosha’s heen. Daarvoor is bewustwording op alle 5 niveaus nodig net zoals bij coachvragen bewustwording op zes logische niveaus van het NLP model van Robert Dilts nodig is.

Een kritische scriptiebeoordelaar die Urban language goed beheerst, zal misschien vragen hoe ik Rihanna’s “Palms rise to the universe as we moonshine and molly” kan rijmen met de yoga-traditie. ‘Moonshine’ staat voor een hoogalcoholisch distillaat en ‘molly’ is het werkzame bestanddeel in de drug ecstasy.

Tja, dan zijn Dromer en Realist weer aan zet, maar zij kunnen uitleggen dat drugs heel wel met yoga te rijmen is. Het staat notabene in de yoga-bijbel  zelf, “De Yoga sutra’s van Patanjali” (200 v.Chr), in sutra IV.1: “bovennatuurlijke krachten kunnen verworven worden worden door geboorte, drugs, mantra, vurige inzet of samadhi” (=eenheidsbewustzijn).

Drugs en yoga gaan dus samen. Een hedendaagse hit van Rihanna levert een treffende metafoor op voor de Kosha filosofie uit de Upanishads uit een ver verleden. Dit resultaat kreeg ik simpelweg door verbeelding op zijn Disney’s.

Walt Disney zei niet voor niets: “If you can dream it, you can do it”. Probeer het eens. Veel succes met de Disney strategie!

 

[sitecreator show=”1″]