Profiteer van je persoonlijkheid!

Een gratis persoonlijke sterkte zwakte analyse binnen 20 minuten. Het kan met een  wetenschappelijk gevalideerde check, toegespitst op jouw persoonlijke situatie en het kost niets.

Je gelukkig voelen, het ervaren van welzijn plus gezondheid en tevredenheid in het werk is sterk afhankelijk van het benutten van je (kern)kwaliteiten in je werk en privéleven. Zoek daarom mogelijkheden op waarin je jouw potentieel aan kernkwaliteiten inzet en ontwikkelt.

Wetenschappelijk onderzoek leert dat 24 kernkwaliteiten in hoge mate je geluk bepalen. Hoe jij op die sterke punten scoort is eenvoudig te achterhalen.

Symposium Profiteer van je persoonlijkheid

Profiteer van je persoonlijkheidEem paar jaar terug sprak ik op het symposium Profiteer van je persoonlijkheid! van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). In de openingslezing vertelde Prof. dr. J.J.L. Derksen iets waarop ik mooi kon aanhaken in mijn bijdrage aan het symposium. Volgens Derksen ligt het zelfbeeld van psychologen gemiddeld nogal laag.

Mijn onderwerp ging over kernkwaliteiten. Nou is dat bij uitstek een onderwerp waarmee je je zelfbeeld op kunt krikken. Niet alleen bij psychologen want iedereen heeft kernkwaliteiten, ze zijn immers aangeboren, dus iedereen heeft ze.

Door invloeden van de omgeving en levenservaringen kunnen bepaalde kernkwaliteiten zich echter meer ontwikkelen en andere op de achtergrond raken.

Je eigen kernkwaliteiten zie of benoem je zelf meestal niet, omdat je niet beter weet dan dat ze er zijn. Je vindt het zelfs doodnormaal. Als je er wel weet van hebt, voelt het raar ze te benoemen, want iets positiefs over jezelf zeggen voelt ongemakkelijk of opschepperig, dus dat doe je niet.

Kernkwaliteiten bieden echter de mogelijkheid om vanuit iets negatiefs naar positieve zaken te gaan. Dat merk je vanzelf als je aan de slag gaat met kernkwadranten, want al snel verschuift de focus van een probleem (veroorzaakt door valkuil en allergie) naar iets positiefs (kernkwaliteit en uitdaging). Zie ook eerdere artikelen:

Het is een beetje psychologie van de koude grond van mij, maar het zou me niets verbazen als een laag zelfbeeld bij psychologen positief correleert met het feit dat zij vrije toegang hebben tot allerlei psychologische testen en voor zichzelf hebben gemeten wat ze allemaal mankeren. Eigen feilen en gebreken komen dan meer naar voren.

Positieve psychologie

welkom NIPTijdens de borrel na afloop van het symposium sprak ik een psychologe die vertelde dat in de positieve psychologie uitgebreid onderzoek is gedaan naar kernkwaliteiten. Waar coaches bij kernkwaliteiten onmiddellijk denken aan kernkwadranten of het kwaliteitenspel van Gerrickens, denken psychologen aan Chris Peterson en Martin Seligman.

Peterson en Seligman deden uitgebreid onderzoek naar kernkwaliteiten. In 2004 publiceerden zij een dikke pil van 800 pagina’s (Character Strengths and Virtues) waarin twee belangrijke conclusies staan:

 • kernkwaliteiten zijn persoonlijke eigenschappen die een positieve invloed hebben op het leven van mensen
 • gebruik van kernkwaliteiten in werk en privé (‘work, life and play’) resulteert in een leven met vervulling

De 24 belangrijkste kernkwaliteiten

Wat zijn nu de belangrijkste kernkwaliteiten die ons geluk bepalen? Peterson en Seligman onderscheiden zes clusters waarin ze ondergebracht worden: wijsheid en kennis, moed, menselijkheid, rechtvaardigheid, matigheid en transcendentie.

Dit zijn de kernkwaliteiten die belangrijk blijken te zijn voor een leven met vervulling en je gelukkig voelen:

 1. CreativiteitSeligman kernkwaliteiten
 2. Nieuwsgierigheid en belangstelling
 3. Open-minded
 4. Liefde om te leren
 5. Wijsheid
 6. Moed
 7. Doorzettingsvermogen
 8. Integriteit
 9. Vitaliteit
 10. Liefde geven/ontvangen
 11. Vriendelijkheid
 12. Sociale intelligentie
 13. Loyaliteit/teamwork
 14. Eerlijkheid/redelijkheid
 15. Leiderschap
 16. Vergevingsgezindheid
 17. Bescheidenheid.
 18. Verstandigheid en behoedzaamheid
 19. Zelfbeheersing.
 20. Waardering voor schoonheid en kwaliteit
 21. Dankbaarheid
 22. Hoop, optimisme, toekomstgerichtheid
 23. Humor
 24. Spiritualiteit, zingeving

Hoe meer je deze kwaliteiten inzet en ontwikkelt, des te gelukkiger je bent.

Check gratis jouw persoonlijke situatie

Als je wilt ontdekken welke van bovenstaande kernkwaliteiten jij goed ontwikkeld hebt en welke voor verbetering vatbaar zijn, kun je hier gratis de wetenschappelijk gevalideerde VIA Survey of Character Strengths invullen (wel eerst registreren).

Het vergt ongeveer 20 minuten om alle vragen te beantwoorden, maar

 • dan heb je wel goed inzicht in de kwaliteiten die je kunt inzetten om je eigen geluk te versterken,
 • ben je beter in staat eigen goede eigenschappen te benoemen (altijd handig bij sollicitaties, salarisonderhandelingen, het veroveren van een partner)
 • is het een stuk makkelijker om uit de kracht van je persoon te werken.

Succes met invullen!