Wat ik heb geleerd om meer invloed te krijgen

Hoe win je anderen voor je als jouw belangen en doelen en die van mensen in je omgeving uiteenlopen?

beinvloeden

Het korte antwoord op deze vraag is:

1. ken de tien beïnvloedingsvaardigheden, 2. weet wat jouw voorkeursstijl is, 3. leer vervolgens te schakelen tussen de tien mogelijkheden, 4. let op de context en tot slot 5. kies uit die tien de beste om je doel te bereiken.

Belangrijk hierbij: (1) val niet automatisch terug op je eigen voorkeursstijl en (2) je doel bereiken kan een stuk realistischer worden als andere beïnvloedingsvaardigheden meer effect hebben.

10 manieren voor beïnvloeding van anderen

Is je doel eenmaal  helder en weet je wat je wilt bereiken, dan komt het er op aan dat je een strategie hebt waarmee het doel ook gehaald wordt.

Daarvoor kun je kiezen uit tien beïnvloedingsvaardigheden en het hangt helemaal van de context af welke je inzet. Een korte en bondig beschrijving staat in het boek Tien beïnvloedingvaardigheden van Jan Bijker:

Om mensen aan te sporen:

1. complimenteren
2. profileren
3. stelling nemen

Om mensen te overtuigen:

4. argumenteren  (Hoe je snel je overtuigingskracht kan verhogen gaat over hoe je dat het beste kunt doen)

Om mee te leven met de ander:

5. luisteren, samenvatten en doorvragen
6. de ander erbij betrekken
7. erkenning geven

Om iemand te inspireren:

8. schetsen van een lonkend toekomstperspectief
9. aansluiten bij het belang van de ander
10. het zetten van de eerste stap

Ik vind het een uiterst praktisch boekje. Je hebt het in nog geen 2 uur uit, maar kan er jarenlang profijt van hebben. Een korte test geeft inzicht in je eigen voorkeur voor beïnvloeden.

Al lezend kun je bij jezelf nagaan of je voor jouw doel gewoontetrouw iets aan het doen bent terwijl ander gedrag effectiever zou zijn.

voorbeeld

Neem bijvoorbeeld een jurist. Die werkt meestal in een omgeving waar kennis en logica belangrijk zijn. Argumenteren en stelling nemen zijn dan vaak gebruikte vaardigheden. In een juridische werkomgeving wordt dat ook op prijs gesteld en gestimuleerd. Maar als dat niet meer werkt omdat alle argumenten al gehoord zijn, kan het wel eens verstandig zijn over te schakelen naar een andere strategie. Schetsen van een zo aantrekkelijk toekomstperspectief kan bijvoorbeeld meer resultaat opleveren.

Focus op de context waarbinnen je het doel wilt bereiken

Bij het kiezen van de meest effectieve strategie is de context waarbinnen je het doel wilt bereiken belangrijk. Een goede doel-context analyse geeft een indicatie welke van de 10 beïnvloedingsvaardigheden het beste resultaat kan opleveren.

Een paar voorbeelden:

  • schetsen van een lonkend toekomstperspectief » goed inzetbaar als over een issue lang is gediscussieerd en je nieuw leven in de discussie wilt blazen.
  • profileren » goed bruikbaar als het tijd is om je rol en positie helder te etaleren
  • luisteren en de ander er bij betrekken » handig als er nog alle tijd is of als veel draagvlak nodig is.
  • stelling nemen en argumenteren: » geschikt  als de tijd dringt, of de noodzaak dat je bereikt wat je wilt groot is*.

 * Zelf heb ik geleerd dat daarbij vasthoudendheid en tijd twee niet de onderschatten factoren zijn. Ik nam ooit het lesprogramma van een opleidingsinstituut onder vuur. Drie jaar lang werden mijn beargumenteerde adviezen halstarrig terzijde gelegd, totdat het bestuur er murw van werd en opstapte. Een jaar later vroeg het nieuwe bestuur mij een notitie op te stellen met verbeterpunten en concrete voorstellen voor de inrichting van de opleiding ….

Andere manieren en toepassingsmogelijkheden

Er zijn natuurlijk ook andere manieren waarmee je kunt beïnvloeden, zoals

SAMENVATTEND

» Ken je eigen voorkeurstijl van beïnvloeden.

» Let op de context.

» Onderzoek alternatieven die effectiever zijn.

» Experimenteer met en schakel tussen de tien beïnvloedingsmogelijkheden.

Hoe vaardiger je wordt in het toepassen van meerdere beïnvloedingsmogelijkheden, hoe groter je invloed wordt en hoe succesvoller je zult zijn.

Gratis gesprek Van Dam Coaching

 

[sitecreator show=”1″]