Loopbaantwijfels, teveel routine, te weinig uitdaging (deel 2)

Dit is het tweede deel van een drieluik en borduurt voort op de informatie verkregen nadat de 9 mogelijkheden voor loopbaaninvulling op een rij zijn gezet.

Nu komen de volgende stappen: 

  1. minpunten van je huidige baan inventariseren,
  2. die minpunten afzetten tegen de andere mogelijkheden,
  3. haalbaarheid, risico, en benodigde tijd bepalen van alle 9  opties.

In deel 3 komen kernkwaliteiten en kernkwadranten aan bod.

Minpunten van huidige baan inventariseren

Meestal kost dat niet zoveel hoofdbrekens: opsommen waarom je het nu niet leuk hebt in je werk, wat belangrijke nadelen zijn en waar je het liefst vanaf wilt. Zeg maar alles wat werkplezier verlagend is. Maak een lijst waarin elk minpunt een probleemnummer krijgt. Dat kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Probleem 1: te veel stress
Probleem 2: te weinig persoonlijke uitdaging
Probleem 3: te laag inkomen
Probleem 4: geen promotie meer mogelijk etc.

In een tabel worden alle problemen afgezet tegen de 9 loopbaanrichtingen waaruit je kunt kiezen met daarbij een indicatie in hoeverre de afzonderlijke opties de problemen wel of niet kunnen oplossen. Dit kun je schematisch aangegeven met een +/ – /?

+ = deze optie lost het probleem op
–  = deze optie lost het probleem niet op
? = deze optie kan het probleem oplossen

Resultaat in matrixvorm is dan bijvoorbeeld:

 Optie 1: zelfde loopbaan en brancheOptie 2: zelfde loopbaan en andere brancheOptie 3: andere loopbaan en zelfde brancheOptie 4: andere loopbaan of andere brancheOptie 5: ZZP/zelfde brancheOptie 6: ZZP/andere brancheOptie 7: studeren of parttime jobOptie 8: minder nadruk op werk, meer privéOptie9: huidig werk blijven doen.

Probleem 1

+

+

 –

?

+

?

+

Probleem 2

?

+

+

?

+

?

Probleem3

+

+

?

+

?

+

_

Probleem 4

_

?

+

+

+

+

?

+

 Matrix 9 mogelijkheden voor invulling loopbaan/oplossing problemen huidige loopbaan

 job

Haalbaarheid, risico, benodigde tijd van de 9 opties bepalen

Het beeld wordt nog scherper als je voor alle 9 loopbaanmogelijkheden de haalbaarheid, het risico en de benodigde tijd onder de loep neemt:

  • Haalbaarheid: hoe eenvoudig is het om een optie werkelijkheid te doen worden? Uitgedrukt in een getal op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 niet haalbaar is en 10 zeer goed haalbaar is.
  • Risico: hoe hoog is het risico op een 1-10 schaal? Een andere baan in een andere branche heeft een ander risicoprofiel dan een soortgelijke baan als de huidige in dezelfde branche. En het risico van voor jezelf beginnen hangt af van ondernemingsvaardigheden, de markt die er is voor je bedrijf, de toegevoegde waarde die jij als persoon hebt ten opzichte van concurrenten etc., dus dat risicoprofiel zal over het algemeen hoger zijn dan eenzelfde functie bij een ander bedrijf in loondienst.
  • Benodigde tijd, uitgedrukt in maanden.

 Dit alles wederom in matrixvorm:

 HaalbaarheidRisicoBenodigde tijd (mnd)
Optie 1   
Optie 2   
Optie 3   
Optie 4   
Optie 5   
Optie 6   
Optie 7   
Optie 8   
Optie 9   

Matrix: Haalbaarheid, risico en benodigde tijd voor de 9 opties

Met het totaaloverzicht kun je nu snel zien welke optie voor jou het meest haalbaar is, met het minste risico, in de kortste tijd en welke optie het beste jouw problemen oplost.

Dit alles is een nogal analytische benadering om een gewenste verandering van je loopbaan in kaart te brengen. Maar het dwingt je wel systematisch naar potentiële mogelijkheden te kijken en oplossingen te vinden en kan waardevolle informatie opleveren voor de gewenste toekomst. Het geeft inzicht in waar je vanaf wilt, wat je daarvoor in de plaats wilt, in welke richting je dit wilt zoeken en welke risico’s je bereid bent te nemen.

Het belang van kwaliteiten

Welke optie je uiteindelijk ook kiest, over het algemeen is het zo dat je het best tot je recht komt in een functie die aansluit op jouw kwaliteiten. Als je bijvoorbeeld vriendelijk en gevoelig bent, zal een functie waar zorgzaamheid een vereiste is mogelijk goed bij je passen. Kwaliteiten kunnen inzicht geven in de kant die je uiteindelijk op wilt, dus ken je kwaliteiten. 

Ook als je niet besluit van loopbaan te veranderen, is het waardevol je kwaliteiten te kennen omdatze veel inzicht geven in uitdagingen die ontwikkeld kunnen worden en daarmee alsnog ervoor kunnen zorgen dat je happy bent in je huidige baan.

Professionals die met passie en plezier werken, zijn er in geslaagd hun wezenlijke kwaliteiten in te zetten. Ze  weten die dagelijks te gebruiken.

Volgende week daarom meer over het achterhalen van sterktes, zwaktes en uitdagingen via kernkwadranten.

 

Waarom Van Dam Coaching inschakelen voor jouw coachvraag?

Gespecialiseerd in hogeropgeleiden  Vast tarief loopbaantrajecten
  Face-to-face & Online coaching  Toegang tot online loopbaantests
  Scherpe tarieven personal coaching  Goed bereikbaar, snel antwoord op vragen

 

[sitecreator show=”1″]