Hoe kort wordt jouw economische levensduur onder het nieuwe ontslagstelsel?

Share this:

Als je economische levensduur verstreken is, lig je er als werknemer snel uit. Die levensduur hangt mede af van de ontslagkosten die een werkgever moet maken bij een afvloeiing. Wordt de economische levensduur voor professionals korter onder het voorgestelde ontslagstelsel? Maakt het uit hoe oud je bent? En zo ja wat kan jij als professional vooruitlopend daarop doen?

De antwoorden lees je hieronder.

Fors inleveren

Dat ontslag eenvoudiger en goedkoper wordt voor de werkgever staat wel vast. De klappen zullen vallen bij:

 • oudere werknemers,
 • werknemers met een relatief hoog inkomen
 • werknemers met een lang dienstverband

Deze groepen gaan fors inleveren op de ontslagvergoeding.

Meer beweging op de arbeidsmarkt

In een laagconjunctuur blijven werknemers vaak op hun plek zitten, ook als het werk minder bevalt. In Altijd 9 opties voor een carrière verandering schreef ik al dat ongeveer de helft van alle werkenden eigenlijk iets anders wil doen.

Als de recessie lang genoeg aanhoudt, zullen meer mensen overtollig worden. Er komt een moment dat een bedrijf moet kijken wie uit moet stromen. Ook goed presterende werknemers zullen merken dat economische levensduur iets anders dan technische levensduur. Als zittenblijver heb je dus geen enkele garantie op de plek waar je eigenlijk al niet had wil zitten.

Lagere ontslagvergoeding = nog meer beweging?

De verwachting is dat er nog meer beweging komt onder het voorgestelde ontslagrecht. Dat voorstel bevat drastische wijzigingen die op 1 juli 2014 in zullen gaan. De ontslagprocedure verandert en ontslagvergoedingen gaan omlaag.

Is Nederland nu nog een van de duurste landen in Europa als het gaat om ontslagkosten, onder het nieuwe ontslagstelsel zal Nederland een van de goedkopere landen zijn. In principe zal de ontslagvergoeding nooit meer dan € 75.000 bedragen (een half maandsalaris per dienstjaar). Daarnaast wordt een transitiebudget voor scholing verplicht gesteld tot maximaal vier maandsalarissen. Ontslagkosten zullen fors lager zijn voor werkgevers. Oudere werknemers zijn veel duurder, dus die zouden wel eens sneller ontslagen kunnen worden.

Wanneer ben je oud?

Daar is geen eensluidend antwoord op. Het zal ook sterk afhangen van de branche waarin je werkt. Laat ik als voorbeeld de belastingadvieswereld nemen. Bij een Big 4 kantoor kan een fiscalist met 8 jaar werkervaring al over zijn top zijn. Het business-model in deze branche heeft een piramidevorm: een partner aan de top (>11 jaar werkervaring), een aantal managers in het midden (>5 jaar werkervaring) en een brede basis daaronder (0-5 jaar werkervaring). Die piramide is goed voor de ‘leverage’.

Hoe meer werk belastingadviseurs met 0-5 jaar ervaring verzetten, hoe hoger de winstmarge. Op managersniveau zit je elkaar op een gegeven moment in de weg. Blijven veel managers zitten dan ontstaat er een omgekeerde piramide. Dat is heel nadelig voor de leverage. Het salaris van een fiscalist met 15 jaar werkervaring ligt een stuk hoger dan dat van zijn collega met 8 jaar ervaring, maar qua kennisniveau is er weinig verschil. Een soortgelijk verschijnsel zie je bij beginnende managers en de groep jonkies met 0-5 jaar ervaring daaronder. Een fiscalist met 4 jaar ervaring kan nagenoeg hetzelfde als een manager met 8 jaar ervaring, maar is wel een stuk goedkoper. De laatste jaren is de kwaliteit van de instroom heel hoog komen liggen. Als beginner start je met een contract voor bepaalde tijd (1-2 jaar). Dat wordt alleen omgezet in een vast contract als je heel goed bent. Bij beginnende belastingadviseurs ligt de middenmoot er al heel snel uit.

Ontslaggolf?

In de fiscale wereld hoor ik regelmatig dat er een golf van ontslagen te verwachten is onder het nieuwe ontslagrecht. Ik vraag me af dat zo is. Het lijkt mij wat kort door de bocht als je de rekensom maakt. Laten we eens voor drie werknemers berekenen wat een ontslag nu en straks kost:

 

Werknemer A
58 jaar, 30 dienstjaren

Werknemer B
43 jaar, 15 dienstjaren

Werknemer C
30 jaar, 7 dienstjaren

bruto maandsalaris € 6.250

bruto maandsalaris € 3.750

bruto maandsalaris € 2.667

kantonrechtersformule:

34,5 (mnd) x € 6.250 x 1,08 =€ 232.875

kantonrechtersformule:

11,5 (mnd) x € 3.750 x 1,08 =46.575

kantonrechtersformule:

3,5 (mnd) x € 2.667 x 1,08 =€ 10.081,26

     

Vanaf 2014:

Vanaf 2014:

Vanaf 2014:

30 dienstjaren x half maandsalaris x 1,08  =

€ 75.000 (= max)

15 dienstjaren x half maandsalaris x 1,08 =

€ 30.375

7 dienstjaren x half maandsalaris x 1,08 =

€ 10.081,26

4 maandsalarissen transitiebudget = € 25.000

3,75 maandsalarissen transitiebudget = € 14.062,50

1,75 maandsalaris transitiebudget = € 4.667,25

totale ontslagkosten:
€ 100.000

totale ontslagkosten: €44.437,50

totale ontslagkosten: €14.748,51

Bron: HR Praktijk 6-11-2012

Conclusies:

 • Zo tot 15 dienstjaren zijn de verschillen niet zo groot.
 • Voor een jonge werknemer kunnen de ontslagkosten iets oplopen.
 • In geval van hoge leeftijd en veel dienstjaren kun je als werknemer er fors op achteruitgaan.

Of het voorstel het in deze vorm haalt moeten we overigens maar afwachten. Hangt ook af van wat overleg met de sociale partners oplevert en wat de Eerste kamer zal doen.

 

Andere factoren van invloed op economische levensduur

De hoogte van een ontslagvergoeding is niet het enige wat van invloed is op de economische levensduur van werknemers. Factoren die ook een rol spelen zijn:

 • Globalisering: offshoring van taken naar andere landen. Zo heb ik complete credit control functies verplaatst zien worden naar Polen, of Nederlandse belastingaangiften die vanuit India worden opgesteld.
 • Technologische ontwikkelingen: arbeidsprocessen die worden vervangen door systemen.
 • Productiviteitstoename-eisen: hogere output per werknemer. Dit gebeurt echt op alle niveaus. Van ondersteunende diensten, bijvoorbeeld secretaresses die in een business support afdeling worden samengevoegd, tot rebellerende rechters die in het huidige systeem steeds meer productie moeten draaien.
 • Concurrentie: ZZP’ers die hetzelfde werk doen voor lagere tarieven. Vergelijk maar eens wat het opstellen van een belastingaangifte kost bij een eenpitter of een groot kantoor (ook weer een opportunity voor fiscalisten zelf natuurlijk!)

Misschien is de allerbelangrijkste factor wel het voortduren van de recessie. Big 4 kantoren hebben nu al een behoorlijk lage productiviteit. Er zijn teveel fee earners en te weinig werk. Van een aantal wordt al afscheid genomen met een keurige gouden handdruk. Ook partners zijn niet meer zeker van hun plek. Als het geringe werkaanbod aanhoudt, kan het niet anders dan dat ……..

Actie of nietsdoen?

Recessie, offshoring, productiviteitstoename-eisen, lagere ontslagvergoedingen, wat is nu raadzaam om te doen? Dit zijn de mogelijkheden.

 • Helemaal niets doen, gewoon afwachten;
 • Voorlopig niets doen, maar wel alvast concreet bepalen wat een volgende carrière stap zal zijn, een die volledig aansluit op werkstijl, wensen, persoonlijkheid etc. Eventueel een loopbaancoach inschakelen.
 • Actief de discussie met je werkgever aangaan over een exit met een ontslagvergoeding als die nu substantieel hoger is. Te overwegen als je toch al je langste tijd hebt gehad;
 • Werken aan je employability, bijvoorbeeld opleidingen volgen eventueel gecombineerd met een demotie of parttime werken.

Ik denk dat het steeds normaler zal worden dat je meerdere carrières in je werkzame leven hebt. Geen gouden horloges of gouden handdrukken meer, maar persoonlijke ontwikkeling en iets anders gaan doen zal meer en meer de weg worden die je moet bewandelen.

Wie op een kruispunt komt te staan van ‘Moet ik doorgaan op dezelfde weg of zal ik afslaan?, kan maar beter alvast een plan achter de hand hebben.

 

Waarom Van Dam Coaching inschakelen voor jouw coachvraag?

Gespecialiseerd in hogeropgeleiden   Vast tarief loopbaantrajecten
  Face-to-face & Online coaching   Toegang tot online loopbaantests
  Scherpe tarieven personal coaching   Goed bereikbaar, snel antwoord op vragen